ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ផលិតផល>បំពង់ដែកអ៊ីណុក>បំពង់ដែកអ៊ីណុក Austenitic

ផលិតផល

បំពង់ដែកអ៊ីណុក Austenitic