ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>ប្រទេស​អូ​ស្រ្តា​លី

ប្រទេស​អូ​ស្រ្តា​លី

 • 2018 Brisbane Metro Project in Australia
  2018 Brisbane Metro Project in Australia

  Brisbane Metro Project in Australia

  Product Name: ERW, SHS, RHS

  Specification: JIS G3444, JIS G3446 SS400 150x150x12,450x250x12, OD273, OD457

  បរិមាណ: 1060MT

  ប្រទេស៖ អូស្ត្រាលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • ឆ្នាំ 2017 ការ​សាងសង់​សសរស្តម្ភ​អូស្ត្រាលី
  ឆ្នាំ 2017 ការ​សាងសង់​សសរស្តម្ភ​អូស្ត្រាលី

  ការ​សាងសង់​បង្គោល​សសរ​អូស្ត្រាលី

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក SSAW

  បញ្ជាក់៖ AS 1163 C350 610*16,813*16

  បរិមាណ: 580MT

  ប្រទេស៖ អូស្ត្រាលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • ឆ្នាំ 2017 គម្រោង​កំពង់ផែ Shoncliffe នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
  ឆ្នាំ 2017 គម្រោង​កំពង់ផែ Shoncliffe នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

  គម្រោង​កំពង់ផែ Shoncliffe ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក SSAW

  លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ API 5L/ASTM A252 ថ្នាក់ទី 2

  បរិមាណ: 600MT

  ប្រទេស៖ អូស្ត្រាលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • គម្រោងសសរស្តម្ភនៅទន្លេ Skardon ឆ្នាំ 2017
  គម្រោងសសរស្តម្ភនៅទន្លេ Skardon ឆ្នាំ 2017

  គម្រោងសសរស្តម្ភនៅទន្លេ Skardon

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក SSAW

  បញ្ជាក់៖ AS1163 C350 610*19*24000MM

  បរិមាណ: 850MT

  ប្រទេស៖ អូស្ត្រាលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Structure in Australia
  2016 Structure in Australia

  Structure in Australia

  ឈ្មោះផលិតផល: ERW

  Specification: AS 1163 C350

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country: Australia

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2015 Coal Mining Construction in Australia
  2015 Coal Mining Construction in Australia

  Coal Mining Construction in Australia

  Product Name: Beams&SHS& SMLS&Plate

  Specification: Gost 8732 C255

  បរិមាណ: 1600MT

  ប្រទេស៖ អូស្ត្រាលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2014 Space Frame in Australia
  2014 Space Frame in Australia

  Space Frame in Australia

  ឈ្មោះផលិតផល: ERW បំពង់ដែក

  Specification: ASTM A53/API 5L GRADE B Q345B 219*10,508*10

  បរិមាណ: 1530MT

  ប្រទេស៖ អូស្ត្រាលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2013 Australia Bridge Project
  2013 Australia Bridge Project

  Australia Bridge Project

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  Specification: ASTM A252 GR2, 24″

  បរិមាណ: 850 MT

  ឆ្នាំ: 2013