ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ផលិតផល>បំពង់ដែក boiler>បំពង់ដែក boiler

ផលិតផល

Boiler Steel Pipe, Industrial heating surface

jis-g3461-steel-tubes-for-boiler-and-heat00507049542
1133-profit2
201501291342413359
201706191416196249346
201709281512394891112
Boiler Steel Pipe, Industrial heating surface
Boiler Steel Pipe, Industrial heating surface
Boiler Steel Pipe, Industrial heating surface
Boiler Steel Pipe, Industrial heating surface
Boiler Steel Pipe, Industrial heating surface

Boiler Steel Pipe, Industrial heating surface

ស៊ើបអង្កេត
  • ការពិពណ៌នា
  • ការបញ្ជាក់លម្អិត
  • យោបល់

អធិប្បាយ:
Products will be used for the heating surface of high temperature boiler, economizer, header, superheater, reheater and for petrochemical industry etc.

កម្មវិធី:
Products will be used for the heating surface of high temperature boiler, economizer, header, superheater, reheater and for petrochemical industry etc.
Heat treatment methods applied in the boiler pipes:
Quenching:Hardening, also called quenching, is that high pressure boiler pipe is heated evenly to the appropriate temperature, then quickly immerse in water or oil for rapid cooling, and cooling in the air or in the freezing zone. So that the high-pressure boiler pipe can obtain the required hardness.
Tempering:High pressure boiler pipe will become brittle after hardening. And the stress caused by quenching can make the high-pressure boiler pipe tapped and broken. The tempering method can be used to eliminate brittleness. Although the hardness of high-pressure boiler pipe is lighter reduced, its the toughness can be increased to reduce the brittleness.
Annealing:Annealing is the method to eliminate the internal stress of high-pressure boiler pipe. The annealing method is that the steel parts need to be heated to the critical temperature, then put in dry ash, lime, asbestos or closed in the furnace, then let it cooling slowly.

32

Outside Diameter:21.3mm - 1067mm

Wall Thickness:  2mm- 150mm

Length:  1m-12m


Standard:

ASME SA106

Seamless carbon steel pipe for high temperature

ASME SA179

Seamless cold drawn low carbon steel pipe for heat   exchanger and condenser

ASME SA192

Seamless carbon steel boiler tube for high pressure

ASME SA210

Seamless medium carbon steel pipe for boilers and   superheaters

ASME SA213

Seamless ferritic and austenitic alloy steel tubes   for boilers, superheaters and heat exchangers

ASME SA335

Seamless ferritic បំពង់ដែក alloy for high   temperature

DIN17175

បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ made of heat-resistant steel

EN10216-2

Non-alloy steel and alloy steel pipes with high   temperature performance

GB5310

Seamless steel pipe for high pressure boiler

GB3087

 Seamless steel pipe for low and medium   pressure boilers

31

អតិថិជនដែលជឿទុកចិត្ត ឬអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនៃ បំពង់ដែក boiler:

8

Outside Diameter:21.3mm - 1067mm

Wall Thickness:  2mm- 150mm

Length:  1m-12m


Standard:

ASME SA106

Seamless carbon steel pipe for high temperature

ASME SA179

Seamless cold drawn low carbon steel pipe for heat   exchanger and condenser

ASME SA192

Seamless carbon steel boiler tube for high pressure

ASME SA210

Seamless medium carbon steel pipe for boilers and   superheaters

ASME SA213

Seamless ferritic and austenitic alloy steel tubes   for boilers, superheaters and heat exchangers

ASME SA335

Seamless ferritic alloy steel pipe for high   temperature

DIN17175

Seamless steel pipe made of heat-resistant steel

EN10216-2

Non-alloy steel and alloy steel pipes with high   temperature performance

GB5310

Seamless steel pipe for high pressure boiler

GB3087

 Seamless steel pipe for low and medium   pressure boilers


ថ្នាក់:

Standard

ថ្នាក់ទី

OD

WT

ASME SA106

SA106B、SA106C

21.3-1067mm

2-150mm

ASME SA179

SA179

19-76.2mm

2-15mm

ASME SA192

SA192

19-177.8mm

2-30mm

ASME SA210

SA210A1、SA210C

19-127mm

2-20mm

ASME SA213

T11、T12、T22、T23、T91、T92

19-127mm

2-20mm

ASME SA335

P11、P12、P22、P23、P36、P91、P92

60.3-1067mm

2-150mm

DIN17175

ST35.8、ST45.8、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910

19-1067mm

2-150mm

EN10216-2

P195GH、P235GH、P265GH、16Mo3、13CrMo4-5、10CrMo9-10、

19-1067mm

2-150mm

15NiCuMoNb5-6-4(WB36)、X10CrMoVNb9-1、X10CrWMoVNb9-2

GB5310

20G、20MnG、25MnG、15CrMoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoG、

19-1067mm

2-150mm

15Ni1MnMoNbCu、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1VNbN、10Cr9MoW2VNbBN

GB3087

០៣, ៦០០

19-1067mm

2-150mm


● The packing is very strong and make the pipes in good condition.   ___Hubery(Turkey)


● Logistics is nice, if it can be more fast, it will be better.   ___Ethan(Bahrain)


● Painting with black for free, the service is good.      ___Barret(Israel)


● Pipes used is very well.         ___Steven(Panama)     


● a little bad, hope improving in next.             ___Benedict(Uruguay)

សាកសួរ