ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>អេក្វាឌ័រ

អេក្វាឌ័រ

 • សំណង់អេក្វាឌ័រ
  សំណង់អេក្វាឌ័រ

  ឈ្មោះផលិតផល: បន្ទះដែកអ៊ីណុក

  Specification:AISI 304-430,0.40MM 4X8′/2.00MM 4X8′/0.70MM 4X8′/ 1.50MM 4X8′

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ អេក្វាឌ័រ

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • Residence Gas Network in Guayaquil
  Residence Gas Network in Guayaquil

  Residence Gas Network in Guayaquil

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ

  Specification: API 5L PSL2 B 114.3*6.02

  បរិមាណ: 643MT

  Country: Ecuador

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2017 Sewage treatment in Ecuador
  2017 Sewage treatment in Ecuador

  Sewage treatment in Ecuador

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក LSAW

  Specification: API 5L, GR.B, OD:30", 36"

  បរិមាណ: 1016MT

  Country: Ecuador

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2015 Line pipe project in Ecuador
  2015 Line pipe project in Ecuador

  Line pipe project in Ecuador

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក SSAW

  Specification: API 5L PSL1 8"-32"

  Quantity: 5622 Tons

  Country: Ecuador

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2013 Ecuador Gas Petroleum Project
  2013 Ecuador Gas Petroleum Project

  Ecuador Gas Petroleum Project

  ឈ្មោះ​ផលិតកម្ម​: SSAW

  Specification: API 5L X65 OD 762mm 914mm

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country: Ecuador

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2012 Oil Transport in Ecuador
  2012 Oil Transport in Ecuador

  Oil Transport in Ecuador

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក SSAW

  Specification: API 5L X60 10" 18"

  បរិមាណ: 8000MT

  Country: Ecuador

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨