ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>អេក្វាឌ័រ

អេក្វាឌ័រ

 • សំណង់អេក្វាឌ័រ
  សំណង់អេក្វាឌ័រ

  ឈ្មោះផលិតផល: បន្ទះដែកអ៊ីណុក

  Specification:AISI 304-430,0.40MM 4X8′/2.00MM 4X8′/0.70MM 4X8′/ 1.50MM 4X8′

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ អេក្វាឌ័រ

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • បណ្តាញឧស្ម័នលំនៅដ្ឋាននៅ Guayaquil
  បណ្តាញឧស្ម័នលំនៅដ្ឋាននៅ Guayaquil

  បណ្តាញឧស្ម័នលំនៅដ្ឋាននៅ Guayaquil

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ

  បញ្ជាក់៖ API 5L PSL2 B 114.3*6.02

  បរិមាណ: 643MT

  ប្រទេស៖ អេក្វាឌ័រ

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • ការព្យាបាលទឹកស្អុយឆ្នាំ 2017 នៅអេក្វាឌ័រ
  ការព្យាបាលទឹកស្អុយឆ្នាំ 2017 នៅអេក្វាឌ័រ

  ការព្យាបាលទឹកស្អុយនៅអេក្វាឌ័រ

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក LSAW

  បញ្ជាក់៖ API 5L, GR.B, OD: 30", 36"

  បរិមាណ: 1016MT

  ប្រទេស៖ អេក្វាឌ័រ

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • គម្រោងបំពង់ខ្សែឆ្នាំ 2015 នៅអេក្វាឌ័រ
  គម្រោងបំពង់ខ្សែឆ្នាំ 2015 នៅអេក្វាឌ័រ

  គម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងនៅអេក្វាឌ័រ

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក SSAW

  បញ្ជាក់៖ API 5L PSL1 8"-32"

  បរិមាណ៖ ៥៦២២ តោន

  ប្រទេស៖ អេក្វាឌ័រ

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2013 Ecuador Gas Petroleum Project
  2013 Ecuador Gas Petroleum Project

  គម្រោងប្រេងឥន្ធនៈអេក្វាឌ័រ

  ឈ្មោះ​ផលិតកម្ម​: SSAW

  បញ្ជាក់៖ API 5L X65 OD 762mm 914mm

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ អេក្វាឌ័រ

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • ការដឹកជញ្ជូនប្រេងឆ្នាំ 2012 នៅអេក្វាឌ័រ
  ការដឹកជញ្ជូនប្រេងឆ្នាំ 2012 នៅអេក្វាឌ័រ

  ការដឹកជញ្ជូនប្រេងនៅអេក្វាឌ័រ

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក SSAW

  បញ្ជាក់៖ API 5L X60 10" 18"

  បរិមាណ: 8000MT

  ប្រទេស៖ អេក្វាឌ័រ

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨