ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>អ៊ីរ៉ង់

អ៊ីរ៉ង់

 • ការដឹកជញ្ជូនតាមបំពង់នៅអ៊ីរ៉ង់
  ការដឹកជញ្ជូនតាមបំពង់នៅអ៊ីរ៉ង់

  ឈ្មោះផលិតផល: LSAW

  បញ្ជាក់៖ API 5L X52, OD: 20", WT: 15.8mm

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ អ៊ីរ៉ង់

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • ខួងប្រេង
  ខួងប្រេង

  ខួងប្រេង

  Product Name: Seamless casing pipe and slotted pipe

  Specification: API 5CT PSL1 J55 219

  បរិមាណ: 630MT

  Country: Iran

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2017 Machinery fabrication in Iran
  2017 Machinery fabrication in Iran

  Machinery fabrication in Iran

  Product Name: Steel Plate

  Specification: EN10083-2 C45 5-40MMTHICK;1.5,2M WIDTH

  បរិមាណ: 1000MT

  Country: Iran

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Oil and gas transmission in Iran
  2016 Oil and gas transmission in Iran

  Oil and gas transmission in Iran

  ឈ្មោះផលិតផល៖ SMLS

  លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ API5L/ASTM A106/ASTM A53

  បរិមាណ: 434.16MT

  ប្រទេស៖ អ៊ីរ៉ង់

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2014 Iran Oil Transporation Project
  2014 Iran Oil Transporation Project

  Iran Oil Transporation Project

  Production name:Seamless Steel Pipe

  Specification:API 5L/ASTM A106 GRADE B ½-24”XSCH40/STD

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2013 Iran Oil And Gas Projects
  2013 Iran Oil And Gas Projects

  Iran Oil And Gas Projects

  Production name:EFW/LSAW

  Specification: ASTM A671, 24″,SCH40

  Quanitity:36000MT

  Country: Iran

  ឆ្នាំ: 2013