ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>ប្រទេស​កេ​ន​យ៉ា

ប្រទេស​កេ​ន​យ៉ា

 • 2017 Pass Africa Ltd in Kenya
  2017 Pass Africa Ltd in Kenya

  Pass Africa Ltd in Kenya

  Product Name: ERW / SMLS

  Specification: API 5L, GR.B ERW:4"-14" SMLS:6-12"

  បរិមាណ: 2300MT

  Country: Kenya

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Drilling Project for Energy Exploration in Kenya
  2016 Drilling Project for Energy Exploration in Kenya

  Drilling Project for Energy Exploration in Kenya

  Product Name: Casing pipe

  Specification: API 5ct 114.3*5.52mm

  Quantity: 1025 tons

  Country: Kenya

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2015 Kenya Hydroelectric System
  2015 Kenya Hydroelectric System

  Kenya Hydroelectric System

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  Specification: API 5L GRB OD 1800mm 1900mm 2000mm

  បរិមាណ: 1000 MT

  Country: Kenya

  ឆ្នាំ: 2015

 • 2014 Pipeline Kenya Project
  2014 Pipeline Kenya Project

  Pipeline Kenya Project

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក LSAW

  Specification: ASTM A572 GR.50 600*6.35mm

  បរិមាណ: 1632MT

  Country: Kenya

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨