ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>អូម៉ង់

អូម៉ង់

 • ការកេងប្រវ័ញ្ចរ៉ែនៅអូម៉ា
  ការកេងប្រវ័ញ្ចរ៉ែនៅអូម៉ា

  ឈ្មោះផលិតផល: LSAW

  បញ្ជាក់៖ API 5L X60 PSL1 12" SCH40

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ អូម៉ា

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • Muscat City Project
  Muscat City Project

  Muscat City Project

  Product Name: ERW , LSAW

  Specification: EN10219 S355JR

  បរិមាណ: 1330MT

  Country: Oman

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • KHATMAT MALAHA, OMAN QUARRY DEVELOPMENT
  KHATMAT MALAHA, OMAN QUARRY DEVELOPMENT

  KHATMAT MALAHA, OMAN QUARRY DEVELOPMENT

  Product Name: SSAW/LSAW

  Specification: EN10219 S355JR, S355JOH , Epoxy Coating

  បរិមាណ: 1500 MT

  Country:Oman

  ឆ្នាំ: 2019

 • 2018 Offshore piling project in Oman
  2018 Offshore piling project in Oman

  Offshore piling project in Oman

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  Specification: ASTM A252 GR.2 1118MM

  បរិមាណ: 800MT

  Country: Oman

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2017 Gas & Petroleum Usage in Oman
  2017 Gas & Petroleum Usage in Oman

  Gas & Petroleum Usage in Oman

  ឈ្មោះផលិតផល: ERW

  Specification: API 5L GRB / X42 / X52 OD 4″ 8″ 12″ 16″ 20″ 24″

  បរិមាណ: 1700 MT

  Country:Oman

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Muscat Bridge Foundation Pile in Oman
  2016 Muscat Bridge Foundation Pile in Oman

  Muscat Bridge Foundation Pile in Oman

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក SSAW

  Specification: Grade SKK400 800mm OD Steel Piles

  បរិមាណ: 1800MT

  Country: Oman

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Galfar Structures Project in Oman
  2016 Galfar Structures Project in Oman

  Galfar Structures Project in Oman

  ឈ្មោះផលិតផល: ERW បំពង់ដែក

  Specification: API 5L. GR.B 273*6.3 / 219*6.3

  បរិមាណ: 1620MT

  Country: Oman

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2015 Oil Transportation in Oman
  2015 Oil Transportation in Oman

  Oil Transportation in Oman

  ឈ្មោះផលិតផល: ERW

  Specification: API 5L-B ANSI B-36.10 HFW

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country:Oman

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2014 Oil Transportation/Scaffolding in Oman
  2014 Oil Transportation/Scaffolding in Oman

  Oil Transportation/Scaffolding in Oman

  Product Name:SMLS ERW

  Specification: API 5L PSL1/ASTM A53/ASTM A106 GRADE B BS1387 CLASS B

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country:Oman

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨