ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>ប្រទេស​ហ្វីលីពីន

ប្រទេស​ហ្វីលីពីន

 • ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកហ្វីលីពីន
  ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកហ្វីលីពីន

  ឈ្មោះ​ផលិតកម្ម​: SSAW

  Specification:ASTM A53 219.mmx6mm/273.1mmx7.1mm

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ ហ្វីលីពីន

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • Cebu Government Bridge Construction
  Cebu Government Bridge Construction

  Cebu Government Bridge Construction

  Production name:T-joint

  Specification:ASTM A790 GR.36 / 2602*16*15000mm

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ ហ្វីលីពីន

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • Piling project
  Piling project

  Piling project

  Production name:LSAW

  Specification:EN10219 345 1020*14

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ ហ្វីលីពីន

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • Third Bridge Construction Project in Cebu City
  Third Bridge Construction Project in Cebu City

  Third Bridge Construction Project in Cebu City

  Production name:SSAW PIPE WITH FLANGE

  Specification:ASTM A709 Grade 36/A252 Grade 2 OD1500-2600 MM

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ ហ្វីលីពីន

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2018 Pilling Construction in Philippines
  2018 Pilling Construction in Philippines

  Pilling Construction in Philippines

  Product Name: LSAW (Tee Welding)

  Specification: ASTM A709 ASTM A36 2602×20

  បរិមាណ: 1700MT

  Country: Philippines

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Sewage water transporation in Philippines
  2016 Sewage water transporation in Philippines

  Sewage water transporation in Philippines

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ ASTM A53 GR.B

  បរិមាណ: 800MT

  Country: Philipines

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2014 Water Transportation in Philippines
  2014 Water Transportation in Philippines

  Water Transportation in Philippines

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  Specification: ASTM API 5L,GR.B

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ ហ្វីលីពីន

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2014 Philippines Water Transportion
  2014 Philippines Water Transportion

  ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកហ្វីលីពីន

  ឈ្មោះ​ផលិតកម្ម​: SSAW

  Specification:ASTM A36

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ ហ្វីលីពីន

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨