ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ផលិតផល>បំពង់បង្ហូរទឹកបំពង់>កាត់បន្ថយ

ផលិតផល

កាត់បន្ថយ

  • Eccentric Reducer, Concentric Reducer
    Eccentric Reducer, Concentric Reducer

    ឧបករណ៍កាត់បន្ថយត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរដែលកាត់បន្ថយទំហំបំពង់ពីធំជាងទៅអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងតូចជាង។

    អាន​បន្ថែម