ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី

ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី

 • គម្រោង Petrochemical ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី
  គម្រោង Petrochemical ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី

  ឈ្មោះផលិតផល: ERW

  បញ្ជាក់៖ API 5L X42-X60 6"-14" SCH40-SCH80

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ សិង្ហបុរី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • Singapore Square Pipe Project Introduction
  Singapore Square Pipe Project Introduction

  Singapore Square Pipe Project Introduction

  Product Name: Square Pipe

  Specification: HDG S355JR 110X110X3MM

  បរិមាណ: 5680MT

  ប្រទេស៖ សិង្ហបុរី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • ឆ្នាំ 2018 បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នសិង្ហបុរី
  ឆ្នាំ 2018 បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នសិង្ហបុរី

  បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នសិង្ហបុរី

  ឈ្មោះផលិតផល៖ បំពង់ដែក ERW / បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ

  បញ្ជាក់៖ ERW: 6"-24" SMLS: 18-24"

  បរិមាណ: ERW: 586MT, SMLS: 152MT

  ប្រទេស៖ សិង្ហបុរី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2017 Otto Marine Project in Singapore
  2017 Otto Marine Project in Singapore

  Otto Marine Project in Singapore

  Product Name: SMLS Tube

  Specification: API 5L GR.B / X65 PSL2 3",12" x sch40

  បរិមាណ: 2622MT

  ប្រទេស៖ សិង្ហបុរី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Scaffolding structure in Singapore
  2016 Scaffolding structure in Singapore

  Scaffolding structure in Singapore

  Product Name:SCAFFOLDING TUBE&COUPLERS

  Specification: BS1139

  បរិមាណ: 434.16MT

  ប្រទេស៖ សិង្ហបុរី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2012 Piling Engineering in Singapore
  2012 Piling Engineering in Singapore

  Piling Engineering in Singapore

  Product Name: SSAW Steel Pipe

  Specification: ASTM A252/API 5L GR.B 46" 48" 62" STD

  បរិមាណ: 1235MT

  ប្រទេស៖ សិង្ហបុរី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨