ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>វៀតណាម

វៀតណាម

 • គម្រោង​កន្លែង​ផលិត​នាវា​ឆ្លាតវៃ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម
  គម្រោង​កន្លែង​ផលិត​នាវា​ឆ្លាតវៃ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម

  ឈ្មោះផលិតផល៖ SMLS

  បញ្ជាក់៖ API 5L, GR.B 60.3-323.8*5.54-12.7

  បរិមាណ: 758MT

  ប្រទេស៖ វៀតណាម

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • គម្រោងបរិស្ថាននៅវៀតណាម
  គម្រោងបរិស្ថាននៅវៀតណាម

  ឈ្មោះផលិតផល៖ SMLS

  បញ្ជាក់៖ AAPI 5L PSL2, OD: 168/219/273/355, WT: SCH80,STD

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ វៀតណាម

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨