అన్ని వర్గాలు

హోం>న్యూస్>కంపెనీ న్యూస్

బ్లాక్ స్టీల్ పైప్

సమయం: 2021-05-14 హిట్స్: 21

Keywords:black steel pipe, black iron pipe
Black steel pipe is made from steel that has not been galvanised and is called black because of the dark coloured iron-oxide scale formed on its surface. it is used in the oil and petroleum industries to transport large quantities of oil and for the distribution of gas into homes. It is used in transporting water and gas in both rural and urban areas as we as for conduits that protect electrical wiring. It is also used for delivering high pressure steam and air.

The primary purpose of black steel pipe is to carry propane or natural gas into residential homes and commercial buildings. The pipe is manufactured without a seam, making it a better pipe to carry gas. The black steel pipe is also used for fire sprinkler systems because it is more fire-resistant than galvanized pipe.

Black steel pipe sizes:

ప్రొడక్ట్స్అవుట్ డయామీటర్గోడ మందముపొడవు
నల్ల ఉక్కు పైపు8.7mm-720mm2.7mm-23.01mm6mtr-18mtr


మునుపటి: ఇనుప ఖనిజం ఫ్యూచర్స్ 4% కంటే ఎక్కువ పెరిగాయి, తాత్కాలికంగా పెద్దగా పడిపోయే పరిస్థితులు లేవు

తదుపరి: Internal Coated Pipe