అన్ని వర్గాలు

హోం>న్యూస్>పరిశ్రమ వార్తలు

ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, దేశీయ ఇనుము మరియు ఉక్కు పరిశ్రమ విలీనాలు మరియు సముపార్జనలను వేగవంతం చేస్తోంది. ఇటీవల, అంగాంగ్ గ్రూప్‌ను పునర్నిర్మించాలని షాగాంగ్ గ్రూప్ మరియు బెంగాంగ్ గ్రూప్‌ను పునర్వ్యవస్థీకరించడానికి అంగాంగ్ గ్రూప్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వ్యాపించాయి. షెల్ ఫైనాన్స్ మునుపటి

సమయం: 2021-05-05 హిట్స్: 14

The hot steel market unpredictably began to continue to fall, out of the "two heavens of ice and fire" in a short period of time. Futures such as rebar, hot-rolled coil and iron ore have fallen sharply in the past few days, and the rapid change of face has also affected the spot market. Has the long-awaited inflection point for downstream companies to cool down? In the short cooling process of the steel market, high-level propaganda, institutional actions, monetary policy changes and quiet changes in the supply and demand environment, which are the dominant factors affecting the steel market?

 

     

చిత్రం

 

Downstream market waits to cool down

 

From the perspective of the market some time ago, market prices have clearly deviated from the fundamentals of supply and demand, and the will to stabilize or even restrain the excessively rapid rise of iron ore and steel prices is obvious at the regulatory level. In order to stabilize the price order of the steel market, on May 14, several relevant departments in Tangshan and Shanghai interviewed local steel production companies, emphasizing strengthening price management and maintaining the price order of the steel market.

 

With the soaring steel prices, domestic steel companies' profit per ton of steel easily exceeded 1,000 yuan, which was at the highest level in history. Although domestic steel demand fell in the first quarter, foreign demand was gradually recovering. After the adjustment of steel export tax rates, domestic steel companies still have a large profit margin, which continues to stimulate their enthusiasm for production.

This round of callback can be said to be expected, but does this mean that the turning point of the industry's cooling has appeared?

According to Wang Guoqing, director of the Lange Steel Research Center, the decline in futures prices in this round is related to the increasing inflationary pressures in the United States, expected changes in monetary policy, and the regulator's propaganda to stabilize prices.

Currency liquidity is also one of the important factors affecting the price of steel, and the market is also very concerned about changes in financial data. In May, the growth rate of broad money and narrow money balances dropped significantly from the previous month, and the new social financing in May during the same period did not meet the previous market expectations.

The rapid rise of steel prices has led to a substantial increase in the cost of key projects, which has had a certain impact on downstream procurement demand, which has been reflected in the recent changes in shipments and social stocks of steel. Recently, the shipments of 10 large households in the Beijing building materials market have dropped significantly, and the shipments of Tangshan profile steel plants have also decreased significantly; at the same time, the decline in the social inventory of sheet materials in 29 key cities has also decreased significantly. With the gradual arrival of the rainy season in the south, the inventory decline will slow down, and the callback period in the domestic steel market will continue for a period of time in the short term.


మునుపటి: ఉక్కు ధరలు పెరుగుతున్నాయి: నిర్మాణ స్థలాల్లో సగానికి పైగా నిర్మాణ పురోగతిని ఆలస్యం చేశాయి మరియు 30% నిర్మాణ స్థలాలు ఉక్కు కొనుగోలును నిలిపివేసాయి!

తదుపరి: మే నుండి, వస్తువుల ధరల పెరుగుదల మార్కెట్ దృష్టికి కారణమైంది. వాటిలో, ఉక్కు ధరలు నిరంతరం పెరగడం చాలా మంది దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఉక్కు ధర ఎంత పెరిగింది? ఉక్కు ధరలు పెరగడానికి కారణం ఏమిటి? ఉక్కు ధర ఏమవుతుంది